Turist visum

Kom och besök Australien

eVisitor (651):

 • Gratis
 • Du kan ansöka via ImmiAccount på www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/651 – eller vi kan ansöka gratis för dig
 • Kräver inte reseförsäkring (är dock rekommenderat),
 • Du kan bli tillfrågad om syftet för resan, ekonomiskt stöd och din sysselsättningssituation,
 • Kan endast ansökas från utanför Australien,
 • Tillåter en vistelse i Australien för 3 månader i taget från ankomstdagen,
 • Är giltigt i 12 månader från dagen då det är gokänt
 • Syftet med resan kan vara semester, familjebesök eller i arbetsrelaterade syften
 • Ingår inte arbetstillstånd
 • Du kan förlänga resestiden för upp till 9 månader när du är inom Australien på semester, familjebesök eller arbetsrelaterade syften, genom att ansöka om ett tutistvisum (600)
 • Du kan ansöka om studentvisum, sponsorvisum eller permanent visum efteråt.

Visitor (600):

 • Du kan ansöka om visumet via ImmiAccount på: www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/600-
 • Kräver inte reseförsäkring (är dock rekommenderat),
 • Du kan bli tillfrågad om syftet för resan, ekonomiskt stöd och din sysselsättningssituation,
 • Kan ansöka inom Australien eller utanför,
 • Tillåter en vistelse i Australien mellan 3-12 månader från ankomstdagen,
 • Syftet med resan kan vara semester, familjebesök eller i arbetsrelaterade syften
 • Ingår inte ett arbetstillstånd
 • Du kan förlänga resestiden för upp till 9 månader när du är inom Australien på semester, familjebesök eller företag, genom att ansöka om ett nytt tutistvisum (600)
 • Du kan ansöka om studentvisum, sponsorvisum eller permanent visum efteråt.

Pris: $340

HALUATKO TIETÄÄ JOTAIN MUUTA?

OTA YTHEYTTÄ! VASTAAMME KAIKKIIN KYSYMYKSIISI!