• Gymnasieskolor accepterar vanligtvis studenter mellan 7-12 årskurser.
  • Årsavgifterna för gymnasiet är ungefär $10.000-25.000.